Draftest

Poznaj gust klienta, zanim zaczniesz projektować

Czym jest Draftest?

Draftest – (pot. zwany Test Design) to pierwszy etap w procesie projektowania dowolnej grafiki np. strony WWW, ilustracji czy logo.

Wykonawca przedstawia listę inspiracji, które będąc tematycznie powiązane z przedmiotem zlecenia, reprezentują różne style graficzne i techniki. Klient ocenia prace wg określonych kryteriów i zostawia komentarze. Analiza odpowiedzi pozwala projektantowi na precyzyjne określenie gustu klienta i przygotowanie projektu zgodnego z jego oczekiwaniami.

Zamknij